Köster G4 Gel Scherminjectie - van binnenuit uw kelder aan de buitenzijde afdichten.

De buitenkant van de kelder waterdicht afdichten vanuit de binnenzijde van het gebouw? Bij lekkages is het niet altijd mogelijk de buitenmuren uit te graven. Wanneer er bijvoorbeeld een mooie tuin aanwezig is of als er een drukke verkeersstroom langs het pand loopt.

In dit geval zou je eerst denken aan een binnenzijde (negatieve zijde) kelder afdichting, maar in vele gevallen, blijkt dit zowel in nieuwbouw als renovatie en restauratie niet altijd afdoende te zijn.

Köster Afdichtingssystemen B.V.  heeft hiervoor een nieuwe methodiek ontwikkeld: een scherminjectie met Köster Injectie Gel G4. Deze speciale polyurethaanhars wordt geïnjecteerd door de kelderwand heen van binnen naar buiten. De hars reageert met water en bindt het water. Dit resulteert in een waterdichte, elastische vaste stof. De injectie wordt uitgevoerd met een speciale 3-componenten pomp, de Köster Acryl Gel Pomp. Het materiaal wordt verpompt via gepatenteerde Köster Injectie Lansen. Het injectiemateriaal wordt verspreid op de buitenmuur en in korte tijd reageert het uit tot een waterdichte laag.

Een alternatieve methode is het injecteren KÖSTER Injectie Gel G4 in het bouwmuur zelf, lees een gemetselde constructie. Deze zogenaamde "area injection" is mogelijk in poreuze of holle bouwmaterialen. In dit geval reageert Koster Injectie Gel G4 ook met het aanwezige water tot een waterdichte, elastische vaste stof.
Köster Acrylaatgel is op waterbasis met dezelfde viscositeit als water. Vormt een elastisch waterdicht scherm en bind tijdens het uitharden met water. Köster G4 Gel is bedoeld voor probleemlekkages waar de bereikbaarheid van de kelder een probleem is. Lekke damwanden en lekke dilataties injecteren is mogelijk met Köster S4 Injectie Gel. Deze speciale versie kan reageren binnen 20 seconden om zo heftige lekkages te kunnen stoppen. 

Scherminjectie Aan Buitenzijde

Liftput lekkages eenvoudiger oplossen

Lekke liftschachten, liftputten kunnen met de G4 methode eenvoudig worden opgelost. Voorheen diende er voor een binnenafdichting een intensieve reiniging plaats te vinden om alle olie en vetten van het beton te verwijderen. Ook metalen geleiders en platen zitten dan in de weg. Met de Köster G4 scherminjectie methode worden zowel vloer als wand aangeboord en geïnjecteerd zonder dat er een reiniging hoeft plaatst te vinden. Ook kan in de meeste gevallen de lekkage verholpen worden zonder onderdelen te hoeven te verwijderen. De tijdsduur van het uitvallen van de lift wordt met deze methode verkort en zorgt voor minder overlast.

Liftput Lekkage

Betonvloeren en scherminjectie

Voor het injecteren van lekkages in betonvloeren kan men kiezen voor plaatselijk injecteren met een traditioneel aanboren van b.v. de scheuren in het beton. Een effectievere methode is om onder de betonvloer een scherminjectie te plaatsen die het oppervlak over een veel groter gedeelte beschermt tegen grondwaterdruk. Deze afdichting met Köster G4 scherminjectie is flexibel. Dat betekent dat zelfs bij bewegende scheuren de lekkages niet terug komt. Een bijzonder voordeel is dat Köster G4 Gel voor scherminjectie is voorzien van een drinkwater certificaat. Daarmee kunt u probleemloos in binnensteden en waterwingebieden injecteren.

Betoninjektion

Dilatatie afdichting met Köster S4 Gel

KÖSTER Injection Gel S4 wordt gebruikt om snel lekkende dilataties en voegen duurzaam af te dichten en tevens het direkt stoppen van actief binnendringen van water. De reactietijd kan worden ingesteld tussen 10 seconden en 3 minuten door de toegevoegde hoeveelheid van de B- component en een wijziging in de samenstelling van de A2-component. Door een organische dispersie toe te voegen aan de B-component (KÖSTER B +), kan de gel een bijzonder hoge flankadhesie bereiken op minerale ondergronden. De organische dispersie versnelt de gel met ongeveer een factor 2 en verbetert de rek bij breuk aanzienlijk. Gekleurde versies van de gel kunnen ter plekke worden gemaakt door toevoeging van afzonderlijk geleverde pigmenten.

Dilatatie afdichting 5