Optrekkend vocht definitief opgelost

Nieuwe "Stop optrekkend vocht brochure" in het Köster programma.

 

Een gepatenteerd systeem is nu ontwikkelt waarbij optrekkend vocht op een natuurlijke wijze wordt verholpen. 

Drukloos doseren via het Köster Crisin Muurtapsysteem betekent dat de muren van uw woning of monument geen extra schade meer kunnen oplopen door optrekkend vocht. De vloeistof, Köster Crisin, wordt via de kleinste kanalen ( capillairen ) in de bouwstof opgenomen. Zo ontstaat er een natuurlijke niet te passeren horizontale barrière tegen optrekkend vocht. Vochtbestrijding in een professionele vorm!

In het kort:
  - Het systeem is zo uniek dat holle delen of scheuren moeiteloos worden overbrugt.
  - Het systeem is scheuroverbruggend
  - Köster Crisin is ongevoelig voor zouten
  - Eenvoudig te verwerken


In de brochure vind u alles over het fenomeen optrekkend vocht, vervat in een aansluitend systeem met het Köster Saneermortel pleistersysteem. 


Drukloze Injectie of injectie onder hoge druk ?
Een optrekkend vocht blokkade kan in principe met beide methoden worden uitgevoerd. Voor de
hogedruk injectie worden zgn. "Injectiepackers"gebruikt, waardoor de vloeistof in de muurwordt geÏnjecteerd. Met deze werkwijze kan de injectievloeistof in de regel zeer snel in de muur
verspreidt worden. Dit voordeel wordt echter weer opgeheven omdat holle ruimten met een speciale "grout" gevuld moeten worden. Daarna moeten diezelfde boorgaten weer vrijgeboort worden, voordat het eigenlijke injectiemateriaal ingebracht kan worden. Alleen op deze manier wordt bij hoogdrukinjectie voorkomen dat de vloeistof in holle ruimten en scheuren vloeit.  

Bij het drukloze Köster Muurtapsysteem met Köster Crisin® 76 tegen optrekkend vocht wordt daarentegen gebruikt gemaakt van het capillaire transport mechanisme van de bouwsteen, om de injectievloeistof in de wand te transporteren.

Voordelen van het drukloze muurtapsysteem tegen optrekkend vocht zijn:
• De injectievloeistof word in de capillaire getransporteerd, die zijn de oorzaak van het
   optrekkend vocht. Er gaat geen materiaal verloren in de scheuren en holle ruimten.
• Er is volledige controle over de hoeveelheid in  te brengen vloeistof.  Dit is bij hoogdrukinjec-
   tie niet of nauwelijks mogelijk.
• Beschadiging van de muur en verzwakking van de constructie door   toepassing van te
   hoge injectiedrukken wordt vermeden.                                                                         

Schuin of horizontaal boren?

Het muurtapsysteem maakt het mogelijk om horizontaal te boren. De boorweg is korter en de
boordiepte is eenvoudiger te bepalen (wand-dikte minus 5 cm)
Er wordt in de liggende voeg geboord.

Het nadeel van boren onder een hoek is dat de uiteindelijke optrekkend vocht vloeistof binnen
en buiten te hoog komt te liggen. Onderstaande afbeeldingen laten zien wat er gebeurt. Vocht
kan langs of over de vloeistof  indringen.