Optrekkend vocht vochtige muren Optrekkend vocht

Optrekkend vocht in muren blijvend opgelost

Het Köster Crisin® Muurtap systeem - stopt optrekkend vocht in de muur eenvoudig en blijvend. Uniek Gepatenteerd systeem om vochtige muren blijvend droog te krijgen.

Uniek gepatenteerd systeem dat optrekkend vocht in muren op een eenvoudige, schone en middels een drukloze applicatie tegengaat. Crisin is een 1 componenten flexibele hars met een hogere viscositeit dan water. Optrekkend vocht oplossen was nog nooit zo effectief. De vochtige muren in uw huis worden hiermee blijvend droog.

Voordelen van het Crisin ®muurtap systeem tegen optrekkend vocht:

 • horizontaal boorgat in de voeg, dus kortere boorweg
 • voor vochtige wanden met een vochtpercentage > 85%
 • boordiepte in de muur is exact te bepalen
 • vloeistof loopt niet weg in scheur of holle ruimte vanwege zgn overbruggende "capillairstaven"
 • effectief ook bij dikke vochtige muren ( 60 cm)
 • blijvend flexibele hars
 • ongevoelig voor zouten aanwezig in de bouwsteen
 • werkt ook bij hoge vochtconcentraties in de muur
 • drukloze verwerking maakt gebruik van de capillaire zuiging van de bouwsteen
 • muurtaps zijn herbruikbaar.
 • verouderd niet

Drukloze Injectie of injectie onder hoge druk ?
Een optrekkend vocht blokkade om droge muren te verkrijgen kan in principe met beide methoden worden uitgevoerd. Voor de
hogedruk injectie worden zgn. "Injectie packers"gebruikt, waardoor onder druk vloeistof in de vochtige muur wordt geÏnjecteerd. Met deze werkwijze kan de injectievloeistof in theorie in de muur verspreidt worden. Dit voordeel wordt echter weer opgeheven omdat holle ruimten met een speciale "grout" gevuld moeten, worden anders loopt de vloeistof alle kanten op, het zal de weg van de minste weerstand volgen. Tevens zijn hard gebakken stenen moeilijk te verzadigen als deze in korte tijd onder hoge druk "gevuld" moeten worden. Daarna moeten diezelfde boorgaten weer vrij geboort worden, voordat het eigenlijke injectiemateriaal tegen optrekkend vocht ingebracht kan worden. Alleen op deze manier wordt bij hoogdrukinjectie voorkomen dat de vloeistof in holle ruimten en scheuren vloeit.  

Optrekkend vocht in muren blijvend opgelost

Advies nodig of een opname terplaatse?

Stel uw vraag  

Technische informatie nodig?

Technische informatie  

Besteksomschrijving maken

Besteksomschrijving  

Hoe optrekkend vocht te herkennen?

Aan deze buitengevel zien we schade net boven het maaiveld. Deze schade ontstaat doordat vocht uit de ondergrond/fundament capillair omhoog trekt en daarbij zouten uit de steen meeneemt. Deze zouten zijn van nature in iedere steen aanwezig. De maximale stijghoogte van het optstijgend vocht is te onderkennen aan de zoutlijn, waar de zouten aan het oppervlakte uitbloeien. Door de zoutdruk ontstaat er zowel schade aan het stucwerk als de verflaag.

Optrekkend vocht gevel 1

Praktijk toepassing bestrijding van optrekkend vocht

Op de foto is de buitengevel ontdaan van het door optrekkend vocht en de daarmee uit-kristalliserende zouten aangetaste stucwerk. Een voorwaarde om straks tot een gezonde opbouw te komen. Vervolgens wordt het Köster Crisin Muurtap systeem tegen optrekkend vocht geplaatst, 8 flesjes per m1 en deze blijven enige dagen staan totdat de vochtige muur verzadigd is. Het voordeel van deze verzadigingsmethode is dat de vochtige steen horizontaal volledig gesloten wordt tegen opstijgend vocht. Bij methoden tegen optrekkend vocht die onder druk worden toegepast zoekt de vloeistof de weg van de minste weerstand zoals een slechte voeg of scheur en het probleem blijft en is daarmee niet opgelost.

Optrekkend vocht gevel 2

Afwerking muur ná de optrekkend vocht behandeling

Nadat het optrekkend vocht in de muren is gestopt wordt de muur behandelt met Köster Polysil TG 500. Met Polysil worden de laatste uitredende zouten van de drogende muur gebonden zodat deze geen schade kunnen aanrichten in het nieuwe stucwerk. Vervolgens wordt de muur afgewerkt met Köster Saneermortel, een dampopen en zouten bufferende mortel. Met dit Köster systeem bent u voor altijd verlost van optrekkend vocht schades in de gevels van u woning.

VIDEO - Optrekkend vocht eenvoudig bestrijden met Köster Crisin

Optrekkend vocht oplossen met Köster Crisin. Verdringt water uit de wand en is blijvend flexibel. Een gepatenteerd systeem van Köster Afdichtingssystemen. Het capillair verzadigen van de steen met Köster Crisin is een degelijke en zekere manier op optrekkend vocht te bestrijden. Systemen die in korte tijd met druk worden geïnjecteerd kunnen deze 100% verzadiging niet bereiken. Köster Crisin kan in alle rust ca. 3 dagen indringen in alle porien van de steen waarmee het optrekkend vocht probleem opgelost is.

Waarom is optrekkend vocht een thema voor huiseigenaren?

Optrekkend vocht behoort tot de meest voorkomende aangetroffen muurschade. De gevolgen zijn stucwerkschade, schade aan voeg en stenen. Tevens veroorzaken vochtige muren een temperatuurverlaging van het oppervlakte hetgeen tot hogere stookkosten leidt.
Maar ook zoutuitbloeïngen en algengroei. Optrekkend vocht kan in combinatie met vorst en zoutbelasting over langere termijn een muur structureel beschadigen. Door de verkorte levensduur van zo’n muur en de bijkomende gevolgschade, veroorzaakt optrekkend vocht jaar op jaar voor een hoog bedrag aan schadeherstel.

Optrekkend vocht 29.jpg

Hoe beschadigt optrekkend vocht de muur?

Bij optrekkend vocht vind een constant vocht- transport plaats, een transport dat de zwaarte- kracht trotseert via de capillairen van de steen. Het water verdampt aan de oppervlakte van de bouwstof en zorgt daardoor voor een constante aanvoer van vocht. Dit mechanisme leidt meestal tot een verhoogde zoutconcentratie aan de oppervlakte. Tussen het droge muurdeel (boven) en het vochtige muurdeel (onder) Is de verdamping het grootst. Daar ontstaat meestal de eerste schade.

 

Optrekkend vocht gevel 1

Waar komt het water, optrekkend vocht vandaan?

Er zijn veel manieren waarop vocht en water in een muur terecht kunnen komen b.v.:  door regenwater, grondwater, of condensatie ( zie tekening)
Ook slecht functionerende goten en regenpijpen zijn bronnen van vochtigheid en lekkage. Optrekkend vocht kan omschreven worden als een continue vochttransport door de capillairen van de steen, tegen de zwaartekracht in.

Waarom trekt vocht in een muur op?

Optrekkend vocht in een muur ontstaat door een samenspel tussen de oppervlaktespanning van een vloeistof (cohesie) en de grensvlak spanning tussen de vloeistof en de oppervlakte (adhesie). Vloeistoffen hebben in het algemeen de eigenschap zich op het oppervlakte van een bouwstof te verdelen. Aan de andere kant hebben vloeistoffen, bijvoorbeeld water , een oppervlaktespanning.

 

 

Deze beide krachten samen hebben tot gevolg, dat water in een dunne pijp (capillaire van een steen) optrekt (zie tekening). Sommige bouwstoffen zuigen water als een spons op ( zie foto ). De oorzaak zijn de zogenaamde capillairen. Dat zijn de kleinste poriën in een bouwstof met een doorsnede van 10-7 tot 10-4 m. Tussen de 20% en 50% van de poriën in bouwstoffen als beton, steen, en mortel vallen in deze categorie. Poriën met een doorsnede kleiner als 10-7 worden ,,Microporiën” genoemd en deze zijn te klein voor het capillaire vochttransport. Daarintegen zijn poriën met een doorsnede van 10-4 te groot voor vochttransport. Hoe kleiner de de doorsnede van de porie, des te groter is de capillaire druk en het capillaire optrekken van vocht.

Een capillaire van 1 μm ( 10-6m ) kan theoretisch een zuigkracht van 1,5 Bar bereiken, hetgeen een stijghoogte inhoud van 15 m hoogte.

 

Welke rol spelen zouten bij optrekkend vocht?

Het water, dat in en door een muur wordt getransporteert, bevat zouten, bijvoorbeeld uit het grondwater, uit de bouwstof zelf of uit andere bronnen: strooizout,mest of uitwerpselen.
Als zouthoudend water aan de oppervlakte van de muur verdampt, dan blijft het zout in de wand of aan de oppervlakte achter. Daarmee stijgt de zoutconcentratie in deze zone. Het zout kristalliseert uit aan de oppervlakte van de poriën van de bouwstof.
Als de zouten over een langere tijd in een porie kristalliseren , bouwt zich door de volumevergroting van de zouten een hogere kristallisatiedruk op. Deze leidt uiteindelijk tot het vernielen van de poriënwand. Als dit proces ver genoeg gevorderd is, wordt de oppervlakte van de bouwstof poreus en valt uit elkaar.

Hoe kan optrekkend vocht gestopt worden?

Er bestaan twee fundamentele methoden om optrekkend vocht in muren te stoppen danwel te voorkomen:
Of de capillair actieve poriën van de steen worden verstopt of de wand van de porie wordt gehydrofobeerd. Daardoor wordt de capillariteit van de porie gebroken. Een porie verstoppen betekent, deze deels of volledig vullen om zo het transport van water te stoppen. Daarmee wordt uiteindelijke een droge muur 
gerealiseerd.

Köster Crisin® 76 Concentraat stopt optrekkend vocht in muren via de navolgende werkingswijze:
Eerst voorziet het de capillairen in de steen van een waterwerende film. Ten tweede verkleint het de capillaire in de steen zover, dat er geen capillariteit meer is. Ten derde vormt Köster Crisin® 76 Concentraat bij de uitharding een membraan over de volledige doorsnede van de capillair.
Deze drie werkingswijzen samen garanderen, dat Köster Crisin® 76 Concentraat, onafhankelijk van de poriënstructuur, zoutgehalte of het vochtgehalte in de muur functioneert.
De eerste behandeling met Köster Crisin® 76 Concentraat dateert van meer dan 25 jaar geleden op een vochtige muur en functioneert vandaag de dag nog steeds. Köster Crisin® 76 Concentraat heeft een zeer lage viscositeit en is niet in water oplosbaar. Het dringt diep door in de kleinste capillaire van de bouwstof en stopt de capillariteit duurzaam af.

Vanwege het hydrofoberende effect van Köster Crisin® 76 Concentraat, is de horizontale blokkade in de muur direkt na het inzetten van het materiaal werkzaam, waardoor ook het drogingsproces van de wand direkt begint. Het gepatenteerde muurtapsysteem is de uitkomst van tientallen jaren ervaringen ontwikkelings- kracht van Köster. Eerst wordt de horizontale blokkade uitsluitend door het capillaire transport zelf in de capillaire verdeelt. Daarmee wordt optrekkend vocht gestopt via de eigenlijke oorzaak.De Köster capillairstaven funktioneren als een soort van lont. Het transporteert de injectievloeistof drukloos door het boorgat in de wand. Het capillairstaafje is te verkrijgen in een lengte van 45 en 90 cm.

Dat is een beslissend voordeel niet alleen bij de inbouw van een horizontale barriere in muren bestaande uit holle bouwstenen of uit gescheurd oud metselwerk.
Het systeem staat een eenvoudige controle toe op de verdeling van het injectiemateriaal. Het geeft de applicateur ook calculatie zekerheid in de vastelling van de kosten van het systeem omdat de materiaalhoeveelheden eenvoudig en precies vastgesteld kunnen worden.

 

Köster Muurtap

Köster Crisin

Köster Capillairstaaf

Optrekkend vocht - praktijk voorbeeld 1

De vochtige muren van dit woonhuis, oorzaak optrekkend vocht, veroorzaakte schade in de vorm van zouten die het stucwerk losdrukken. Na het afkappen is ons capillair systeem tegen optrekkend vocht geplaatst, het Crisin muurtap systeem. Voordeel is dat dit systeem zonder druk werkt en een aantal dagen in alle rust capillair de stenen kan verzadigen. De afwerking is gedaan met Köster Saneermortel, een damopen restauratiemortel die tevens de zouten opvangt die door droging van de steen naar buiten willen migereren. Gegarandeerd droge muren voor nu en in de toekomst.

 

Optrekkend vocht noordwijk 6

Optrekkend vocht - praktijk voorbeeld 2

In deze woning is ervoor gekozen om het optrekkend vocht in de muur te bestrijden aan de buitenzijde van het pand. Binnen was geen mogelijkheid vanwege de specifieke afwerking van de binnenwanden. De hoogte van het vochtscherm is juist op maaiveldniveau. Na de behandeling tegen optrekkend vocht met het Köster Crisin systeem is het gedeelte onder het maaiveld voorzien van een afdichting aan de buitenzijde, een 2K bitumenpasta.

Optrekkend vocht in buitenmuur

Optrekkend vocht - praktijk voorbeeld 3

In deze Utrechtse werfkelder is een slaapkamer ingericht. De kelder was vanwege vochtoverlast in de muren al voorzien van een betonnen bak. Echter een klassiek situatie ontstond doordat het vocht in de binnenmuur boven de gesloten betonnen wand naar buiten kwam. Het Köster Crisin systeem tegen optrekkend vocht is juist boven deze bak geplaatst om het vocht in de wanden effectief te stoppen. Vervolgens is de kelder voorzien van Köster Saneermortel, een dampopen en zoutbufferende restauratiemortel.

Optrekkend vocht muur 2