Technische Universiteit Eindhoven

Eindhoven profileert zich heden ten dage als Kennispoort van Nederland (Brainport) met als slogan: 'Leading in Technology' en met de vestiging van verscheidene kennisintensieve bedrijven en instellingen als de HighTech Campus Eindhoven (voorheen Philips Natlab )Kennispoort is een samenwerkingsverband tussen bedrijven en kennisinstellingen die zich bezighouden met kennistransfer. Kennispoort heeft een belangrijke rol in de drempelverlaging voor kennisoverdracht en samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Daarom is Kennispoort gesitueerd in de directe nabijheid van een grote kennisinstelling, de TU/e en biedt het naast de Kamer van Koophandel ook onderdak aan andere organisaties voor het bedrijfsleven. Köster Deuxan 2K kelderbuitenafdichting is hier gespoten aangebracht op de gestorte kelder. Afdichting op betonstortnaden, kimnaad en de centerpengaten.

Technische Universiteit Eindhoven